solahart

solahart

solahart

BIỆT THỰ CHI NGA - EURO VILLA 1 ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN DỰ ÁN
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ NGA
QUY MÔ: SOLAHART 480
HANG MỤC: SOLAHART
ĐỊA ĐIỂM: EURO VILLA 1 -ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN: 2022
Đối Tác
Le Pavillon Hoi An Hoi An Silk Marina Resort & Spa Hoi An Silk Village Starlet Hotel Đà Nẵng Palm Garden Beach Resort Hoi An Hilton Garden Inn Da Nang Brilliant Hotel Paradis Villa Dean Hotel Hoi An