Solahart

Solahart

Solahart

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An

THÔNG TIN DỰ ÁN
CHỦ ĐẦU TƯ: Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An
QUY MÔ: Solahart Premium
HANG MỤC: Máy nước nóng
ĐỊA ĐIỂM: Block Ha My, Dong B, Điện Bàn, Quảng Nam
THỜI GIAN: 2022
Đối Tác
Le Pavillon Hoi An Hoi An Silk Marina Resort & Spa Hoi An Silk Village Starlet Hotel Đà Nẵng Palm Garden Beach Resort Hoi An Hilton Garden Inn Da Nang Brilliant Hotel Paradis Villa Dean Hotel Hoi An